LP/2019/444 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách alebo v školských zariadeniach

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR)
Pripomienka k: K § 4 návrhu nariadenia
Dátum vytvorenia: 10.06.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V § 4 ods. 6 návrhu nariadenia sa ustanovuje, komu možno schváliť poskytovanie pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 návrhu nariadenia. Žiadame doplniť osobitnú časť dôvodovej správy, o dôvody, pre ktoré je schválenie poskytovania pomoci takto rozdelené.