LP/2019/444 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách alebo v školských zariadeniach

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K prílohe č. 2
Dátum vytvorenia: 10.06.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame pri číslovaní odkazov v poznámke pod čiarou postupovať v súlade s bodom 22.2. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky.