LP/2019/444 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách alebo v školských zariadeniach

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 8
Dátum vytvorenia: 10.06.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K § 8: v odseku 2 za slovo „Konanie“ doplniť slovo „o“.