LP/2019/444 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách alebo v školských zariadeniach

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 3
Dátum vytvorenia: 10.06.2019
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
K § 3: odsek 1 navrhujeme vzhľadom na jeho obsahovú odlišnosť od nadpisu pod § 3 označiť ako samostatný § 3; navrhované § 3 až 11 označiť ako § 4 až 12.