LP/2019/444 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách alebo v školských zariadeniach

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K § 1 písm. a)
Dátum vytvorenia: 10.06.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame v § 1 písm. a) rozšíriť okruh žiakov, na ktorých sa vzťahuje školský program na dodávanie alebo distribúciu mliečnych výrobkov, dodávanie ovocia a zeleniny sprievodné opatrenia a na propagáciu školského programu vykonávaného v Slovenskej republike aj o žiakov osemročných gymnázií vo veku žiakov druhého stupňa základnej školy, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku. 
Odôvodnenie: Základným cieľom predmetného školského programu je podporiť  zvýšenie spotreby ovocia, zeleniny, mlieka a mliečnych výrobkov u detí a žiakov v školách 
alebo vo vzdelávacích zariadeniach, a tak prispieť k vytváraniu ich zdravých stravovacích návykov (uvedené aj doložke vybraných vplyvov).  S cieľom zabezpečenia rovnakého prístupu v otázke zdravej výživy k žiakom v rovnakom veku, majú byť do cieľovej skupiny žiakov,  na ktorých sa vzťahuje školský program, zahrnutí aj žiaci osemročných gymnázií, ktoré navštevujú deti vo veku žiakov druhého stupňa základnej školy plniaci 
si povinnú školskú dochádzku.