LP/2019/440 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej, Ľubomíra Petráka a Pétera Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1468)

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: predkladacej správe a k návrhu uznesenia
Dátum vytvorenia: 12.06.2019
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Vzhľadom na uvedenú zásadnú pripomienku žiadame v predkladacej správe upraviť  odporúčanie   predkladateľa materiálu vláde Slovenskej republiky a v návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky upraviť bod  A v súlade s našou pripomienkou.