LP/2019/41 Informácia o vytvorení podmienok na zriadenie národného leteckého dopravcu – výsledok analýzy

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Doprava
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 04776/2019/SCL/01933-M
Podnet: Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016 až 2020
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.01.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/41

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 16.01.2019
Ukončenie štádia: 16.01.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR - OS (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky - odborné sekcie)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 16.01.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR - OS (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky - odborné sekcie)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 16.01.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)