LP/2019/392 Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 41. zasadnutí Konferencie Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo v Ríme 22. – 29. júna 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 6334/2019-060
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Potreba predložiť materiál na rokovanie vlády SR pred samotným konaním 41. zasadnutia Konferencie Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo
Posledná zmena: 10.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/392
Dátum začiatku MPK: 23.05.2019
Dátum konca MPK: 29.05.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 21.05.2019
Ukončenie štádia: 23.05.2019
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.05.2019
Ukončenie štádia: 29.05.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 30.05.2019
Ukončenie štádia: 05.06.2019
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 05.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 10.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)