LP/2019/390 Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia športovej infraštruktúry národného významu v rokoch 2019 - 2021

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 2019/10852:1-E1310
Podnet: Iniciatívny materiál na základe § 75 ods. 1 písm.) a zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 05.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/390
Dátum začiatku MPK: 21.05.2019
Dátum konca MPK: 03.06.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 21.05.2019
Ukončenie štádia: 21.05.2019
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.05.2019
Ukončenie štádia: 03.06.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 04.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)