LP/2019/380 Informácia o priebehu a výsledkoch neformálneho zasadnutia hláv štátov a predsedov vlád členských štátov EÚ dňa 09. mája 2019 v Sibiu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 041728/2019-EKOP-0071628
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 199/2019 zo dňa 24. apríla 2019
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 05.11.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/380
Dátum ukončenia procesu: 05.11.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 17.05.2019
Ukončenie štádia: 05.11.2019
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 05.11.2019
Ukončenie štádia: 05.11.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 05.11.2019
Ukončenie štádia: 05.11.2019
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 05.11.2019
Ukončenie štádia: 05.11.2019
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)