LP/2019/366 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I
Dátum vytvorenia: 06.06.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame vypustiť členenie na novelizačné body; navrhovaný bod 53 pripojiť za navrhovaný bod 52 a znenie úvodnej vety upraviť takto: "Príloha sa dopĺňa bodmi 44 až 53.