LP/2019/366 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. II
Dátum vytvorenia: 29.05.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V nadväznosti na pripomienku k čl. I odporúčame znenie článku II upraviť nasledovne:
„Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 22. júla 2019 okrem čl. I 44. až 52. bodu prílohy, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. marca 2020.“.
Odôvodnenie:
Legislatívno-technická pripomienka.