LP/2019/366 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I
Dátum vytvorenia: 29.05.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame v čl. I bode 2 navrhovaný 53. bod  prílohy upraviť v spoločnom ustanovení s ostatnými navrhovanými bodmi prílohy a zároveň vypustiť označenie novelizačných bodov. 
Odôvodnenie:
Legislatívno-technická pripomienka.