LP/2019/351 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 15701/2019-2062-27994
Podnet: Bod B.36 uznesenia vlády SR č. 51/2019
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.08.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/351
Dátum začiatku MPK: 14.05.2019
Dátum konca MPK: 03.06.2019
Novelizované predpisy: 58/2014 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 10.05.2019
Ukončenie štádia: 14.05.2019
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.05.2019
Ukončenie štádia: 03.06.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 04.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)