LP/2019/347 Návrh na zrušenie úlohy č. 1 v mesiaci september z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2019 – návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: MF/012188/2019-6
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Bálint, Florian, Ing.
Ďalší predkladatelia: Pellegrini, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 14.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/347
Dátum začiatku MPK: 07.05.2019
Dátum konca MPK: 28.05.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 07.05.2019
Ukončenie štádia: 07.05.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 07.05.2019
Ukončenie štádia: 27.05.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 29.05.2019
Ukončenie štádia: 31.05.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 03.06.2019
Ukončenie štádia: 03.06.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 03.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 14.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)