LP/2019/344 Opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorým sa mení opatrenie č. 1/2016, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Návrh opatrenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorým sa mení opatrenie č. 1/2016, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátn
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 76/ORPS/2019-388
Podnet: § 24 zákona č. 324/2011 Z. z.
§ 11 ods. 1 zákona NR SR č
18/1996 Z. z.; návrh poskytovateľa univerzálnej služby
Zodpovedná inštitúcia: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Zodpovedný predkladateľ: Kešjar, Vladimír, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 04.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/344
Dátum začiatku MPK: 06.05.2019
Dátum konca MPK: 27.05.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 06.05.2019
Ukončenie štádia: 06.05.2019
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.05.2019
Ukončenie štádia: 27.05.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 28.05.2019
Ukončenie štádia: 04.06.2019
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Začiatok štádia: 04.06.2019
Ukončenie štádia: 04.06.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 04.06.2019
Ukončenie štádia: 04.06.2019
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 04.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)