LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: IZ (Inštitút zamestnanosti)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 13.05.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
k bodu 4.2
Definovať energetickú chudobu na základe toho, či jednotlivec alebo domácnosť sú poberateľmi dávky hmotnej núdzi, resp. či spĺňajú podmienky na poskytnutie dávky v hmotnej núdzi, nie je správne. Viaceré výskumy ukazujú, že aj jednotlivci a domácnosti, ktorí nespĺňajú podmienky na poskytnutie dávky v hmotnej núdzi, sa môžu ocitnúť v stave, kedy nemajú dostatok finančných prostriedkov na pokrytie platieb spojených s vykurovaním a ďalšími energiami. Tento stav môže byť zapríčinený napríklad rôznymi splátkami úverov, výživného či nájomným. Na toto je potrebné prihliadať berúc do úvahy aj regionálne rozdiely.