LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: IZ (Inštitút zamestnanosti)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 13.05.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
k bodu 3.2.4

Je potrebné doplniť informácie o tom, v akých životných podmienkach žijú nezamestnaní Rómovia. Toto je dôležité predovšetkým preto, pretože v obciach s výrazne vyšším podielom dlhodobo nezamestnaných, žije rómska populácia v nevyhovujúcich životných podmienkach a samotná zamestnanosť tieto podmienky nezlepší, ak rodiny žijú segregovane alebo na nelegálnych a nevysporiadaných pozemkoch. Takže len riešenie nezamestnanosti nebude mať veľký dopad na zníženie energetickej chudoby.