LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SSE, a.s. (Stredoslovenská energetika, a.s.)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 13.05.2019
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
kap. 5.1.1 str. 23

Postup pri poskytovaní príspevku pre energeticky chudobné domácnosti - schéma: 

Nestotožňujeme sa s navrhovaným postupom, aby dodávateľ žiadal miestne príslušný odbor sociálnych vecí a rodiny o preplatenie preddavku/nedoplatku, a to najmä z dôvodu nárastu administrácie. 
Súčasne administrácia narastie aj pri povinnom vystavovaní splátkových kalendárov vo vykurovacom období v prípade vzniku nedoplatku energeticky chudobného odberateľa. Hoci táto služba je už v súčasnosti bežným štandardom, dôvodne predpokladáme nárast počtu vystavených splátkových kalendárov a teda aj nákladov, ktoré by mali byť dodávateľovi zohľadnené.