LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SSE, a.s. (Stredoslovenská energetika, a.s.)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 13.05.2019
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
kap. 5.1.1 str. 22 

Postup pri poskytovaní príspevku pre energeticky chudobné domácnosti:

Nesúhlasíme so zavádzaním kreditného systému navrhovaným spôsobom, kde by kredit mal uplatniť dodávateľ energie pre danú domácnosť/odberné miesto na základe požiadavky miestne príslušného odboru sociálnych vecí, ktorý na základe žiadosti odberateľa/domácnosti rozhodne o tom, či domácnosť patrí do kategórie energeticky chudobných alebo nie. 

Odôvodnenie:

Nie je jasné ako by takýto systém v praxi fungoval a ani aké administratívne náklady by s jeho zriadením a administráciou boli spojené.