LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SSE, a.s. (Stredoslovenská energetika, a.s.)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 13.05.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
kap. 5.1.1 str. 24

Zavedenie kreditných meradiel:

Nesúhlasíme so zavádzaním kreditných meradiel.

Odôvodnenie:

Samotná inštalácia kreditných meradiel v súvislosti s návrhom Koncepcie energetickej chudoby nevedie k zmene správania odberateľa, je len jednoduchý nástroj na obmedzenie dodávky v prípade, ak nie je k dispozícii dostatočný kredit. Zároveň pokiaľ odberateľ nebude mať záujem o presúvanie svojej spotreby a zmenu návykov, bude tento nástroj neefektívny. Taktiež si dovoľujeme uviesť, že sa jedná v prípade energetickej chudoby aj o sociálne odkázaných a sociálne menej prispôsobivých odberateľov, kde je potrebné zvážiť dostatočne všetky okolnosti a súvislosti pre dodávku energií. 

Skúsenosti z ostatných členských krajín Európskej únie nepotvrdili zvýšenú opodstatnenosť kreditných meradiel, nakoľko podľa nami dostupných údajov uvádzajú z ich skúseností niekoľko nevýhod, ako napr. odpojenie odberateľa, ktorý nemá dostatočný kredit, čím môže zažiť osobný/domový nekomfort (elektrické kúrenie, osvetlenie, teplá voda a pod.) pokiaľ  nebude schopný zaplatiť za znovuzapojenie resp. dobitie kreditu.

Navyše so zavedením takýchto meradiel by boli spojené dodatočné náklady prevádzkovateľov sietí, ktoré by sa mali preniesť do zvýšenia cien za distribúciu.