LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SPP (Slovenský plynárenský priemysel, a.s.)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 13.05.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Obyčajná pripomienka k tabuľke 4 v časti 4.4

Navrhujeme v tabuľke zohľadniť regionálne rozdiely a z nich vyplývajúce dopady na energetickú potrebu. 

Odôvodnenie:

V uvedenej tabuľke nezohľadňujú sumy nákladov na minimálnu energetickú potrebu regionálne rozdiely. Z hľadiska jednotlivých častí Slovenska však môžu byť nevyhnutné  náklady na energie rozdielne vzhľadom na rozdielnu potrebu vykurovania.