LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Klub 500 (Klub 500)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 13.05.2019
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Nesúhlasíme, aby náklady spojené so zavedením systému podpory formou príspevku na energie, konkrétne zavádzanie kreditných meradiel znášali distribučné spoločnosti, nakoľko tieto náklady sa ako súčasť oprávnených nákladov prenášajú do výšky poplatkov a navyšujú koncovú cenu elektriny pre všetkých odberateľov. Veľkí priemyselní odberatelia už v súčasnosti platia jedny z najvyšších koncových cien elektriny v rámci EU. Žiadame, aby tak, ako sa navrhuje hradiť príspevok na energie z prostriedkov štátneho rozpočtu, tak aj náklady na zavedenie kreditných meradiel boli distribučným spoločnostiam kompenzované z prostriedkov štátneho rozpočtu.