LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 13.05.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme doplniť ďalšie opatrenie na znižovanie energetickej chudoby na str. 15: „príspevok na výmenu starších kotlov na tuhé palivo za kotly na zemný plyn (Ministerstvo životného prostredia SR) – príspevok je určený pre domácnosti, ktoré vlastnia spaľovacie zariadenie na tuhé palivo s nízkou energetickou účinnosťou. Výmeny majú prebehnúť za novšie, energeticky účinnejšie spaľovacie zariadenia na zemný plyn. Poskytovanie dotácií začne v druhej polovici tohto roku. Dotačná schéma bude  financované z OPKŽP.“