LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: VSE, a.s. (Východoslovenská energetika a.s.)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 13.05.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
kap. 5.2.5 zavedenie sociálnej tarify

Nesúhlasíme so zavádzaním sociálnych taríf 

Odôvodnenie:
Zavedenie sociálnych taríf by podľa nášho názoru bolo nesystémové a neefektívne riešenie, bránilo by liberalizácii trhu a odporovalo ods. 8 článku 3 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES, podľa ktorého prijaté opatrenia na ochranu týchto odberateľov nesmú brániť otváraniu alebo narúšať fungovanie trhu s elektrinou. 
Takéto opatrenie nebude  motivovať odberateľov k zmene správania pri spotrebe energií a teda riešeniu energetickej chudoby z dlhodobého hľadiska.