LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 13.05.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Zároveň žiadame uviesť ciele koncepcie aj jednotlivých opatrení, ktoré sa majú dosiahnuť. Stanovenie cieľov umožní vyhodnotenie opatrení. Ciele by mali byť stanovené kvantitatívnym vyjadrením, alebo minimálne kvalitatívne popísané.