LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 13.05.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Žiadame v materiáli jasne určiť problém. Z materiálu nie je jasné, či má riešiť ochranu spotrebiteľov odberateľov ohrozených energetickou chudobou, alebo aj predchádzanie vzniku energetickej chudoby. V súčasnosti sú opatrenia zamerané aj na znižovanie energetickej chudoby (napr. zatepľovanie budov), aj na opatrenia, ktoré riešia dôsledky (napr. príspevok).Opatrenia sa v materiáli miešajú a nie je jasné, aký cieľ má daná koncepcia.