LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 13.05.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Žiadame dopracovať doložku vplyvov a príslušné analýzy a predlžiť materiál na záverečné posúdenie podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Nesúhlasíme s predkladateľom, že materiál nemá žiadne vplyvy. Poskytovanie mesačného príspevku bude mať negatívny vplyv na štátny rozpočet, podnikateľské prostredie bude mať náklady spojené so zavádzaním kreditných meradiel. Materiál bude mať pozitívne sociálne vplyvy, a zároveň aj nepriame pozitívne vplyvy na životné prostredie. Presnú analýzu ponecháme na zvážení predkladateľa. Navyše Doložka vplyvov nespĺňa náležitosti podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov.