LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 13.05.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Žiadame uviesť do materiálu, že po zavedení sociálnej tarify bude príspevok na energie zrušený. Z uznesenia k predkladanému materiálu vyplýva, že bude zavedená sociálna tarifa. Avšak nie je jasne uvedené, či príspevok bude zrušený. Uplatňovať dve opatrenia na ten istý problém nemá svoje opodstatnenie a navyše to bude predstavovať dodatočnú finančnú záťaž.