LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 13.05.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
K doložke vybraných vplyvov

- V predloženej doložke vybraných vplyvov je potrebné uviesť aj povinné informácie  v bode 5. Alternatívne riešenia a v bode 12. Zdroje,  a to tak, aby boli v súlade s obsahovými požiadavkami upravenými v časti  II.  Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov.
- Upozorňujeme predkladateľa na bod 9.2. jednotnej metodiky, podľa ktorého sa  na záverečné posúdenie vybraných vplyvov po medzirezortnom pripomienkovom konaní predkladajú Stálej pracovnej  komisii Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky na posudzovanie vybraných vplyvov pri Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky materiály, ktoré majú identifikovaný niektorý z vybraných vplyvov, a ktorých vybrané vplyvy sa významne zmenili podľa výsledkov medzirezortného pripomienkového konania alebo podľa výsledkov medzirezortného pripomienkového konania bola zmenená aspoň jedna z analýz vplyvov.