LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 13.05.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K vlastnému materiálu k časti 5.2.2 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Systémové riešenia

- systémové riešenie uvedené pod písm. d) „Vypracovať zákon o pomoci 
v energetickej chudobe v spolupráci s MH SR, MF SR.“ žiadame vypustiť 
a zaradiť ho do systémových riešení  5.2.1 Ministerstvo hospodárstva SR.
Odôvodnenie: Uvedená problematika nie je v kompetencii MPSVR SR. MPSVR SR navrhujeme ako spolupracujúci subjekt.