LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 13.05.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky

- k návrhu úlohy  C.7.
Žiadame zmeniť gestora predmetnej úlohy. 
Odôvodnenie: Podľa predloženého návrhu má naše ministerstvo v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky  a Ministerstvom financií Slovenskej republiky do 30. júna 2020 vypracovať zákon o pomoci v energetickej chudobe. Sme toho názoru, že naše ministerstvo by nemalo byť gestorom vypracovania tohto zákona, ale spolupracujúcim subjektom. Zákon o pomoci v energetickej chudobe by mal podľa nášho názoru zahŕňať komplexné systémové opatrenia v tejto problematike, minimálne tak, ako sú uvedené na str. 26 predkladaného vlastného materiálu a ktoré sa netýkajú len navrhovaného príspevku na bývanie.