LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 13.05.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Všeobecne:
Zásadne nesúhlasíme s predloženým návrhom Koncepcie na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby (ďalej len „koncepcia“), nakoľko nebol vypracovaný v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky tak, ako to ukladá ustanovenie § 9 ods. 3 písm. f) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a žiadame materiál stiahnuť a prepracovať. Hoci samotný materiál to uvádza, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky sa nepodieľalo na vypracovaní predmetnej koncepcie.