LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SSD (Stredoslovenská distribučná, a. s.)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 13.05.2019
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme upraviť riešenie uvedené v podkapitole 5.2.1 časť „Systémové riešenia“ písm. b) tak, aby bolo zrejmé, z akej rozpočtovej kapitoly štátneho rozpočtu bude kompenzovaný účastníkom trhu vznik takýchto dubióznych pohľadávok, kedy odberatelia síce nebudú uhrádzať svoje pohľadávky, ale zároveň budú naďalej pripojení do sústavy alebo siete. 

Odôvodnenie:

V praxi môže dôjsť k situácii, kedy odberateľovi vznikne nedoplatok a aj napriek jeho nesplateniu nebude môcť dodávateľ prerušiť dodávku do OM. Tým pádom by dlh odberateľa narastal a aj napriek tomu by odberateľ zostal pripojený a odoberal elektrinu, čo by ďalej zvyšovalo jeho zadlženie.