LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SSD (Stredoslovenská distribučná, a. s.)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 13.05.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme vypustiť v písm. a) podkapitoly 5.1 text „prípadne možnosť inštalácie špeciálneho elektromeru obmedzujúceho spotrebu na určitú hodnotu“, prípadne ho nahradiť nasledovným textom: „prípadne možnosť optimalizácie veľkosti hlavného ističa pre domácnosť“ 

Odôvodnenie:

Zavádzanie špeciálneho typu elektromera považujeme za nesystematické riešenie odstraňovania energetickej chudoby, ktoré sa dá riešiť aj iným spôsobom a tou je výmena hlavného ističa na odbernom mieste za nižší, ktorý obmedzí maximálne odoberaný výkon zo sústavy. Táto výmena má rovnaký efekt bez dodatočných nákladov.