LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SSD (Stredoslovenská distribučná, a. s.)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 13.05.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
k podkapitole 4.3 tabuľka 2:

Navrhujeme jasne popísať spôsob výpočtu, nakoľko nie je zrejmé ako sa kvantifikovali náklady na energie. Zároveň je potrebné, aby výpočet nákladov zohľadňoval aj zdroj energie ako aj priemernú cenu tohto zdroja energie resp. použitie energie. 

Odôvodnenie:

V podkapitole 5.2.2 sa ako systémové riešenie uvádza, že Inštitút pre výskum práce a rodiny vypracuje výskumnú úlohu na tému „Analýza minimálnych výdavkov na bývanie a záťaže na bývanie na celkovom príjme domácnosti. Nie je jasné, ako je možné, že v podkapitole 4.3 sú uvedené náklady na energetickú potrebu, keď takáto analýza má byť ešte len vypracovaná. 
Nie je nám zrejmé, prečo úrad stanovil jednotkovú cenu za energie 0,21 €/kWh, pričom nezohľadnil viaceré faktory ako sú:
i)  rôzne ceny energii podľa druhu (nie uvedené ako sa v týchto nákladoch odzrkadlil fakt, že na kúrenie a ohrev vody sa môže využívať tak elektrická energia ako aj plyn alebo teplo z CZT, pričom zemný plyn a teplo z CZT má iné jednotkové ceny),
ii)  rôzne jednotkové ceny elektriny podľa spotreby. (Odberatelia, ktorí využívajú elektrinu na kúrenie majú iné ceny elektrickej energie ako odberatelia, ktorí elektrinou nekúria a majú nižšiu spotrebu. Z toho dôvodu vychádzajú priemerné náklady na elektrinu v roku 2019 pre dvojčlennú a trojčlennú domácnosť na úrovni 0,16 €/kWh aj vrátane DPH.)

Na základe vyššie uvedeného považujeme za nevyhnutné uviesť detailnú kvantifikáciu nákladov, nakoľko nie je zrejmé, ako sú hodnoty spotrieb vypočítané (rovnaké hodnoty sa nachádzajú aj v návrhu Koncepcie z roku 2016).