LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 13.05.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K vlastnému materiálu:
Odporúčame v časti 3.2 zosúladiť text uvádzaných opatrení v časti 3.2.1 a v časti 3.2.5 za druhým odsekom uvedené ako ďalšie opatrenia.
Odôvodnenie:
Tretie a štvrté menované opatrenie je duplicitné s opatreniami v časti 3.2.5  na str. 15. Ďalšie opatrenia uvedené v časti 3.2.5 nemajú vecný súvis s názvom kapitoly "Otázky zamestnávania starších".