LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 13.05.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K vlastnému materiálu:
Odporúčame v časti 1 na str. 5 preformulovať poslednú vetu alebo ju vypustiť.
Odôvodnenie:
Nájomník vo väčšine prípadov nemá legálnu možnosť začať obnovu budovy bez súhlasu vlastníka.