LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 13.05.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K vlastnému materiálu:
Odporúčame v časti 1 na str. 5 nahradiť slovo "objektov" slovom "budov" a taktiež nahradiť slovné spojenie "energetická renovácia" slovným spojením "významná obnova budovy".
Odôvodnenie:
Obsah pojmov budova a významná obnova budovy, resp. ich definície sú zavedené zákonom č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.