LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 13.05.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Všeobecne k materiálu:
Odporúčame dopracovať analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy v súvislosti s časťou 5.3 materiálu v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov.
Odôvodnenie:
Doložka vybraných vplyvov uvádza, že materiál nemá žiadne vplyvy, pričom časť 5.3 uvádza finančný dosah na štátny rozpočet vyplývajúci zo zavedenia príspevku na energie.