LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 13.05.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Všeobecne k materiálu:
Odporúčame doplniť povinné časti materiálu v súlade s Metodickým pokynom na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR.
Odôvodnenie:
Materiál nemá vypracovaný návrh uznesenia vlády, ktorý je povinnou časťou materiálu nelegislatívnej povahy.