LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ZSE Energia (ZSE Energia, a.s.)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 13.05.2019
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Systém kreditov je potrebné upresniť.
Z predloženého návrhu nie je jednoznačne zrejmé ako bude systém kreditov fungovať vo vzťahu k dodávateľovi energie. Chýba definícia kreditu a popis procesu na str. 22 a 23 návrhu (vrátane obrázku č. 3) sa zdá byť nesúrodý až protichodný z pohľadu dodávateľa energie.