LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ZSE Energia (ZSE Energia, a.s.)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 13.05.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Zavedenie sociálnej tarify  pre domácnosti je nesystémové riešenie

Zavedenie špeciálnej tarify na dodávku energií pre domácnosti spĺňajúce podmienky energetickej chudoby a časovo obmedzenej  na vykurovacie obdobie by bolo nesystémové, neefektívne a neúčinné riešenie, pretože nebude motivovať odberateľov k tomu, aby zmenili svoje obvyklé správanie z hľadiska spotreby energií, ďalej aby hľadali možnosti úspor energií a v konečnom dôsledku znížili svoju spotrebu energií. Vytvorenie špeciálnych taríf na úrovni dodávky elektriny by okrem toho malo priamy dopad na trh s energiou, nakoľko je vysoko pravdepodobné, že vzhľadom na podiely dodávateľov na trhu väčšina relevantných odberateľov by tvorila najväčší podiel u tradičných dodávateľov, ktorí by tým boli znevýhodnení voči alternatívnym dodávateľom. Vo vzťahu k inštitútu verejného dodávateľa je zavedenie špeciálne tarify aj duplicitné a komplikuje proces obsluhy zákazníka (kredity, špeciálne tarify).
Okrem toho namietame, že by sa špeciálne tarify týkali len dodávky elektriny a plynu, pretože cieľ ochrany domácností v energetickej chudobe, vykurovanie, vo veľkej miere sa zabezpečuje aj inými spôsobmi (napríklad poskytovanie tepla cez centrálne vykurovacie systémy v činžiakoch).