LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ZSE Energia (ZSE Energia, a.s.)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 13.05.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Verejný dodávateľ – nutné detailnejšie rozpracovať
Koncepcia zavádza nový inštitút tzv. verejného dodávateľa energií, bez akejkoľvek bližšej špecifikácie. Z hľadiska obsahu Koncepcie je nevyhnutné doplniť v dokumente definíciu verejného dodávateľa energií, proces a kritériá výberu verejného dodávateľa energií, požiadavky na jeho výkon, podmienky za ktorých sa bude zabezpečovať dodávka pre energeticky chudobných odberateľov, uviesť jeho postavenie v rámci trhu s elektrinou a plynom, ako aj podmienky kompenzačného mechanizmu na úhradu neprimeraného zaťaženia súvisiaceho s funkciou verejného dodávateľa. 

Inštitút verejného dodávateľa elektriny a plynu musí naplniť definíciu služby všeobecného hospodárskeho záujmu, že ide o všeobecný verejný prospech a o služby, ktoré by sa na trhu nevyskytovali bez verejnej intervencie (alebo by boli poskytnuté za iných podmienok). 

Zdôrazňujeme, že inštitút verejného dodávateľa elektriny a plynu, ktorý bude zabezpečovať dodávky energií pre odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby musí spĺňať podmienky právnych noriem EÚ, musia byť uložené spôsobom, ktorý neovplyvňuje rozvoj trhu v rozsahu, ktorý je v rozpore so záujmami Spoločenstva. Samotná povinnosť univerzálnej služby  totiž skresľuje hospodársku súťaž na trhu, pretože určený poskytovateľ univerzálnej služby musí poskytovať neekonomickú službu alebo produkt a pritom svoje straty nemôže preniesť na zákazníkov vo forme ceny. Za poskytovanie služby tohto inštitútu dostane vybraný podnik nejaké práva alebo nie a/alebo kompenzačný mechanizmus na odstránenie skreslenia hospodárskej súťaže.