LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Energetická sloboda, Občianske združenie
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 12.05.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Všeobecne k návrhu
Energetická chudoba je skôr sociálnym problémom. Nástroje pre pomoc chudobným sa však podľa nášho názoru ponúkajú v smart systémoch merania elektriny. Fungujúce inteligentné meranie elektriny a organizátor trhu s elektrinou môžu v blízkej budúcnosti zohrať významu úlohu pri vytváraní užitočného riešenia pre pomoc chudobným. 
Navrhujeme budovanie systému pre ochranu zraniteľných odberateľov po častiach, etapovito, v troch krokoch. Na platforme organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
V prvom kroku navrhujeme vybudovať systém predplateného odoberania elektriny s možnosťou podmieneného odoberania elektriny postupným splácaním nedoplatkov. S minimom nutných legislatívnych zmien. Bez zásahu do regulačných mechanizmov ÚRSO a bez nákladov zo štátneho rozpočtu. Komerčný spôsob predplateného odoberania elektriny by mal byť užitočný pre chaty, garáže, ubytovne, záhradky alebo málo využívané odbery elektriny, pritom by mal byť bez registrácie a bez zmluvnej viazanosti.
V druhom kroku rozšíriť systém predplateného odoberania elektriny o spôsob poskytovania časti sociálnej dávky bezhotovostne na zaplatenie predplatenej elektriny. Zachová sa možnosť  podmieneného dokúpenia si elektriny k poskytovanej sociálnej dávke za vlastné postupným splácaním nedoplatkov. Bez potreby navýšenia štátneho rozpočtu. Pomoc bude adresná. Sociálna dávka bude mať nezneužiteľnú formu s ochranou pred úžerou.
V treťom kroku dokončiť systém poskytovaním energetického minima s možnosťou podmieneného dokúpenia si elektriny k poskytovanému minimu za vlastné. Nedoplatky sa budú musieť postupne splácať aj počas poberania podpory. Správne nastavená proporcionalita pomoci štátu a vlastného úsilia domácnosti minimalizuje riziko vytvorenia si závislosti od pomoci štátu. Systém by mal fungovať bez deformít trhového prostredia. Financovanie poskytovania energetického minima nemá zaťažovať dodávateľov elektriny a ani distribútorov. Pomoc musí byť adresná a nezneužiteľná a bez použitia zvláštnych sociálnych taríf.  Samozrejmosťou musí byť zachovanie možnosti kedykoľvek zmeniť dodávateľa elektriny podľa súčasných pravidiel, teda aj počas poskytovania energetického minima.