LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Energetická sloboda, Občianske združenie
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 12.05.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
K bodu 5.1.1
Model Luník IX môže byť podľa nášho názoru vhodným a užitočným riešením iba pre obmedzený počet koncentrovaných komunít domácností bývajúcich v nájomných sociálnych bytoch obcí. 
Z popisu sa dá dedukovať, že „odberatelia“ sú vlastne nájomníci, pre ktorých je dodávka elektriny súčasťou poskytovania služby bývania. Za elektrinu sa platí bytovému podniku. Nájomník nemá zmluvy s dodávateľom elektriny a nie je účastníkom liberalizovaného  trhu s elektrinou. 
Tento príklad systémového riešenia energetickej chudoby pre celé Slovensko nemožno použiť najmä z nasledujúcich dôvodov
- nájomník nie je odberateľom elektriny s dodávateľom elektriny s prístupom na liberalizovaný trh a s možnosťou slobodného výberu dodávateľa, 
- nájomník nemôže využívať ochranu zraniteľného odberateľa, ktorú má riešenie podľa tejto predkladanej koncepcie poskytnúť; nemôže byť chráneným odberateľom;
- model nemožno použiť pre riadneho odberateľa elektriny v bežnej zástavbe, v bytoch a v domoch mimo koncentrovaných komunít, v prostredí rozptýlenej zástavby majoritného obyvateľstva.  
Predkladaný príklad  by nemal byť vzorom pre systémové riešenie energetickej chudoby. Môže byť optimálnym riešením pre mestá a obce a pre miestne komunity. Už fungujúce aplikácie v praxi by mali byť integrovateľné do národného riešenia. Národné riešenie energetickej chudoby však musí pokrývať celú spoločnosť, nediskriminačne, bez miestnych (geografických) obmedzení.