LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Energetická sloboda, Občianske združenie
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 12.05.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Všeobecne k návrhu 
Zatepľovanie ako užitočná forma pomoci energeticky chudobným sa zdá byť nedoriešenou. Nerieši sa, ako sa reálne pomôže energeticky chudobným domácnostiam zateplením tých bytov, v ktorých síce bývajú, ale nie sú ich vlastníkmi. Návrh konceptu nespomína, ako sa má systém pomoci vysporiadať s presťahovaním sa chudobnej domácnosti po zateplení obydlia. Alebo ako zatepliť jeden byt chudobnej domácnosti v bytovom dome. Energeticky chudobní pravdepodobne nebudú mať prostriedky na počiatočné investície do zatepľovania, ak nemajú na zaplatenie účtov za energie.