LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Energetická sloboda, Občianske združenie
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 12.05.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Všeobecne k návrhu 
Navrhovaný koncept má ambíciu riešiť energetickú chudobu komplexne, teda v dodávkach elektriny, plynu a tepla súčasne. Hľadanie riešenia súčasne pre všetky tri energetické médiá bude náročné a potrvá zrejme pridlho. Na Slovensku funkčná infraštruktúra inteligentného merania v potrebnom rozsahu existuje len pre  elektrinu. 
Navrhujeme  preto alternatívu, aby sa energetická chudoba riešila prednostne v elektrine. Elektrina môže byť vhodným nosičom energie. Je dostupná takmer v každej domácnosti. Plyn je aj napriek rozsiahlej plynofikácii Slovenska jednoznačne menej dostupný ako elektrina. Zásobovanie teplom je ešte menej dostupné. Elektrinou možno prikurovať aj svietiť v každej obci. Vhodne nastavenou proporcionalitou pomoci štátu a vlastného úsilia domácnosti pre zachovanie odoberania elektriny možno docieliť zvýšenie efektívnosti v spotrebe elektriny a k jej úsporám.
Riešenie energetickej chudoby pre plyn a pre teplo by tak bolo pre chudobných použiteľné výrazne neskôr ako riešenie pre elektrinu. Ochrana zraniteľných odberateľov plynu a tepla by sa mala dočasne odložiť na neskôr. Pre plyn dovtedy, kým sa vybuduje predplatené odoberanie plynu. S primeranými legislatívnymi úpravami sa dá sa uvažovať aj o princípe, že možnosť dokúpenia si elektriny k energetickému minimu sa podmieni zaplatením časti nedoplatkov napríklad za teplo.