LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Energetická sloboda, Občianske združenie
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 12.05.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Všeobecne k návrhu 
Plánovaný inštitútu tzv. verejného dodávateľa elektriny by znamenal významný zásah do liberalizovaného prostredia trhu s elektrinou. Pravdepodobne dôjde k porušeniu existujúceho práva na slobodný výber dodávateľa elektriny, ak bude zároveň domácnosť zraniteľným odberateľom. Dôsledkom môže byť narušenie aj tak chabého konkurenčného prostredia a narušenie finančných tokov na trhu s elektrinou. Trh s elektrinou sa zavedením verejného dodávateľa elektriny zásadne zmení.
Navrhujeme zavedenie poskytovania energetického minima v prostredí liberalizovaného trhu s elektrinou bez nutnosti zmeniť dodávateľa elektriny na verejného dodávateľa elektriny. Aj počas poskytovania ochrany zraniteľným odberateľom pred odpojením a počas poskytovania energetického minima musí zostať zachovaná možnosť zmeny dodávateľa energií. Dodávateľ elektriny pritom nesmie doplácať na to, že v svojom portfóliu má zraniteľného odberateľa. Návrh je postavený na realizovateľnom riešení na platforme organizátora trhu, na inteligentnom meraní a so súčinnosťou úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Uvažuje s ktorýmkoľvek dodávateľom elektriny bez potreby zmeniť dodávateľa elektriny.