LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Energetická sloboda, Občianske združenie
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 12.05.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
K bodu 5.2.5 písm. a)
Koncept uvažuje s poskytovaním sociálnej tarify. Pomoc tak bude neadresná. Bez motivácie pre odberateľov správať sa efektívne a využívať energie rozumne. Bez ochrany pred zneužívaním. Bude vznikať závislosť od podpory štátu. Návrh konceptu nestanovuje žiadnu proporcionalitu opatrení zo strany štátu a vlastného úsilia ľudí postihnutých energetickou chudobou. 
Navrhujeme zavedenie poskytovania energetického minima pre domácnosti. Každá domácnosť by mohla mať individuálne určené denné množstvo elektriny pomoci od štátu. Napríklad podľa počtu členov domácnosti. Podľa dostupnosti teplej vody. Tiež podľa toho, či je k dispozícii centrálne vykurovanie a podobne. V lete elektriny menej, v zime viac. V krutých mrazoch dočasne na niekoľko dní ešte viac. 
S možnosťou dokúpenia si predplatenej elektriny, ak bude mať domácnosť vyššie nároky. Dokupovanie sa môže podmieniť postupným splácaním nedoplatkov. Podmienkou by bolo postupné splácanie nedoplatkov.  Primeraná časť z predplatného by sa použila postupnú úhradu dlhov. Citlivo, podľa možností domácnosti a pritom dôsledne.  
Návrh je postavený na realizovateľnom riešení na platforme organizátora trhu, so súčinnosťou úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, so súčinnosťou dodávateľa energií a s inteligentným meraním.